Over

Over ons

Mount Sion Ministries begon in 1998 als Pinkstergemeente met de naam ‘The Joy of the Lord’.
Hiervoor was het een kleine huisgemeente met de naam ‘Geloof’.
Later werd de naam gewijzigd naar ‘Mount Sion Ministries’, omdat de Heer woont op de heilige berg Sion.
‘En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer, jullie God, want Hij geeft regen om je te verkwikken, Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.’: Joël 2:23

Visie

De visie van Mount Sion Ministries is om iedere gelovige te trainen in wat zijn/haar roeping is.
Niet alleen door middel van preken van pastors maar ook door gelovigen de kans te geven om 10 minuten te spreken.
Hiermee wordt niet alleen het studeren van de bijbel en de betrokkenheid gestimuleerd, maar ook de stimulatie van preektalenten.

Wat doet Mount Sion Ministries

Vijfvoudige bediening:
  Apostel, profeet, evangelist, leraar, herder.
  Het doel van de vijfvoudige bediening is om Gods volk voor te bereiden om te werken in de dienst,
  zodat het Lichaam van Christus gebouwd kan worden.

Creativiteit:
  Vrij dansen door de zaal, het zwaaien met vlaggen of het koken van heerlijke maaltijden.

Aanbidding:
  Het beginnen met het zingen van liedjes in verschillende talen.

Ushers:
  Hartelijk welkom geheten worden in de gemeente.

Offer:
  De Bijbel moedigt het geven van liefde en offergave aan door alle gelovigen.

Bevrijding
  Verwijderen van de geestelijke onderdrukking door gebed,
  het lezen van het Heilige schrift en het uitwerpen van demonen.

Genezing:
  Door gebed en geloof genezing ontvangen via de pastors.

Bezoeken thuis:
  Als er zieken zijn of leden die langdurig niet komen, dan zoekt Mount Sion Ministries contact met deze leden.
  Niet alleen om het Evangelie te verkondigen, maar ook voor gebed.