Financiële informatie

ANBI

Naam : Mount Sion Ministries
Fiscaal nummer : 804733582
Contact :  
Mevr. W.Scheuer, Aletta Jacobslaan 50, 2314EN Leiden
of
Mevr. M. Ehigiene –Balai, Hoofdstraat 17, 2171HR Sassenheim

E-mail : mountsionministries@gmail.com
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : mevrouw W.Scheuer
Secretaris : mevrouw H.Ruperti
Penningmeester: Mevrouw M.Ehigiene-Balai
Doelstellingen : zie beleidsplan
Beloning : alle vrijwilligers krijgen de kosten vergoed die ze ten behoeve van de stichting maken.

Verslagen

resultatenrekening-2014.pdf
financ.overzicht.2015.pdf
financiele-positie-Mount-Sion-2013.pdf
financiele-positie-Mount-Sion-2014.pdf
resultaat-financieel-verslag-2015.pdf

Beleidsplan

Elke zondagmiddag van 14:00 tot 17:00 hebben wij erediensten d.w.z. Dat wij luisteren naar de preken, aanbidden en prijzen God en gebed in alle drie afdelingen. Het verzorgen van Bijbelstudie, afhankelijk van de behoefte van de bezoekers; hetzelfde geldt ook voor bidstonden en nachtwake.Wij wisselen informatie met andere stichtingen zoals SKIN in Rotterdam; hebben gezamenlijke zomer aktiviteiten gehad met b.v. andere christelijke kerken in de buurt van het Amelandse plein , wijk Carnisse. Met st. Open Heavens in Belgie is er een nauwe samenwerking. De pastor van deze kerk is de overseeer van onze kerk. Ook nemen wij deel aan een pastorsoverleg in Rotterdam, waarbij diverse kerken bij aangesloten zijn. In Amsterdam zijn voorlopig onze activiteiten slechts beperkt tot de erediensten.

Wij bieden geestelijke hulp aan alle bezoekers van de kerk die daar behoefte aan hebben door gebed, soms met vasten. Wij staan ook open voor degenen die hulp nodig hebben en die niet in de gemeente komen. Wij bieden pastorale hulp bij o.a. relationele problemen, problemen die te maken hebben met demonie (uitdrijving); adviezen op alle andere geestelijke aspecten. Onze materiële hulp is op zeer bescheiden schaal. De inkomsten zijn niet van die aard dat je mensen met b.v. huurachterstand e.d. kan helpen. Wel geven wij een enkele bezoeker reisgeld en andere kleine financiele giften . Wij helpen de arme Surinamers met geneesmiddelen, schoenen, kleding e.d. die wij per doos laten verschepen. Binnenkort zullen wij starten met voedselpakketten voor de zeer arme wijken in Paramaribo.

Wij geven iedere maand een financiele gift aan st. Open Heavens en aan alle andere gastsprekers. Vanwege onze financiele postie nodigen wij ,als het ons belangrijk lijkt, slechts twee maal per jaar een gastspreker uit. Wij steunen buitenlandse voorgangers door het kopen van hun boeken en het bezoeken van congressen.

Voor het kinderwerk stimuleren wij vrijwilligers een cursus kinderwerk op het gebied van evangelisatie te volgen; Wij bemoedigen degenen die deel uitmaken van ons praiseteam worshiptrainingen te volgen.
Vrijwilligers die graag anderen willen bereiken voor het evangelie geven wij traktaten / flyers met een uitnodigende boodschap.
Wij hebben voor een aantal geïnspireerde boeken gezorgd voor geinteresseerden die naast de bijbel ook iets anders willen lezen.
Gemeenteleden worden getraind om ook het woord 10 minuten te brengen tijdens de ere dienst.